Tag Archive for חופש המידע

עוד תרגיל הפחדה של גוגל או אזעקת אמת?

אתמול, היום השלישי לחודש דצמבר, התפרסם בבלוג של גוגל פוסט משונה בזו הכותרת: Keep the Internet free and open. נרעשת נכנסתי לקרוא את הכתוב, בטוחה שהנה גוגל עושים לנו את עוד אחד מהתרגילים שלהם.

למרבה ההפתעה נראה שגוגל דווקא מנסים לקדם סוג של עצומה נגד שינוי תקנות התקשורת הבין-לאומיות, דבר שלטענתם יפגע בחופש המידע ובמגוון המידע באינטרנט. בימים אלו ממש מתקיימות ההצבעות בנושא שינוי תקנות התקשורת הבין-לאומיות הקיימות, ובדרך גם על הצנזורה וחופש המידע ברשת. ההצבעות מתקיימות בכנס הועידה עולמית לתקשורת בין-לאומית שמתקיימת בין ה-3 ל-14 לדצמבר, ובמהלכה גם ינוסחו מחדש אותן תקנות מדוברות. נציגי הממשלות יצביעו בנוגע לכל תקנה ולאחר מכן ידונו גם בשינוי הנדרש לאותה תקנה. התהליך הנ"ל יאפשר לממשלות רבות להעביר חוקי צנזורה וחוקים אחרים הפוגעים בחופש הדיבור במרחב האינטרנטי ובכך לפגוע בחופש המידע, ובמשהו נוסף שחשוב לגוגל – כמות המידע. גוגל אפילו הרחיקו וכתבו טור דיעה באתר CNN על הנושא.

גוגל גם טוענים ש-160 ארגונים נוספים הצטרפו למחאה המדוברת וקוראים לכולם להצטרף ולחתום על העצומה, כמו גם לשתף את הדברים בפייסבוק וברשתות החברתיות, והכל עם ההאשטאג #FreeAndOpen. הם הכינו גם מפת חתימות דינמית מגניבה כדי שנוכל לראות את כל מי שחתם והצטרף וצייץ, וגם אתם יכולים לראות אותה כאן.

השאלה היחידה שנותרה היא – האם באמת יש משהו מאחורי הדברים?
האם הועידה המדוברת באמת מתכוונת לעשות שינויים מרחיקי לכת? או האם גוגל רק דואגים לעצמם ולכמות המידע שלהם, ופחות למשתמשים באינטרנט – אנחנו.

FreeAndOpen Map